تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( ایرج زبر دست)
پیچک ( ایرج زبر دست)
شعر و ادب پارسی

 

خیام زپشت پرده سرمست آمد      

           

                با کوزه ای از ترانه در دست آمد

 

                               بگذشت هزاره ای و ما چشم به راه    

 

                                                     تا نوبت ایرج زبردست آمد

 

 

سروده استاد خرم شاهی در توصیف ایرج زبر دستنوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

تا بال و پر عمر به رنگ هوس است

 


از اوج سرازیر شدن یک نفس است

 


آن لحظه که بال زندگی می‌شکند

 


در چشم پرنده ، آسمان هم قفس است

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 5, | بازديد : 218

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

در وصف استاد شجریان 

استاد شجریان 

 

دست نفست ستاره ها را چیده است  

 

 شب با دف ماه ، تا سحر رقصیده است

 

همچون سحر از عطر اذان سرشاری   


           
انگار لب تو را خدا بوسیده است

 

 

ایرج زبر دست

http://halghe-baran.blogfa.com/post-28.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 5, | بازديد : 187

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


پاییز...درخت... باد... بی برگ و بری  

 


        
شب...صاعقه...مه... پرنده و دربدری

 

کابوس چنان است که در باغ زمان        

   

هر شاخه به دست خویش دارد تبری

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 5, | بازديد : 193

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

باران : تب هر طرف ببارم دارم 

 


             
دهقان : غم تا به کی بکارم دارم

 

درویش نگاهی به خود انداخت و گفت 


      
من هر چه که دارم از ندارم دارم

 

 

ایرج زبر دست

 

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 5, | بازديد : 194

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


من لال توام سیر تکلم هستم  

 


          
در بعد زمان نهایتی گم هستم

 

خطاط ، قلم به دست هر کس ندهد 


       
شمس دگرم خط چهارم هستم

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 5, | بازديد : 285

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

خاموش به کوی روشن ماه برو


                
تا خلوت عارفان آگاه برو

 

حیران تماشای رسیدن ها باش


     
بی چشم ببین و بی قدم راه برو

 

 

ایرج زبر دست

http://halghe-baran.blogfa.com/post-28.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 5, | بازديد : 162

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


هر سمت، دهان ذکر، هر سمت سجود  

 


     
هر سمت، دری به روی هر سمت گشود

 

هر سمت، درون سمت و هر سمت برون  
     


هر سمت خدا بود و خدا سمت نبود

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 5, | بازديد : 152

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در کوزه صدا بود  شنیدم تشنه  

 


           
از خواب ترک خورده پریدم تشنه

 

در کوزه کسی بود که می زد فریاد 


             
من تشنه تر از آب ندیدم تشنه

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 143

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

من هوش الفبای جهان  من داناست 

 


             
در من خرد هزار و یک مولاناست

 

من با همه...من بی همه...من شکل همه 


   
من آن لغتم که هر لغت را معناست

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 149

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

من: فلسفه ی خاکم و هستم تا نیست  
 

 


یعنی که رسیده ام به هستی با نیست

 

در من تب تکرار ازل پیچیده ست  


         
 جایی برسم که هیچ کس آنجا نیست

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 168

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

یکباره من درون من پیدا شد  

 


                 
یکباره زمین ، ادامه ی دریا شد

 

یکباره کلید ، چرخ زد ، قفل پرید 


      
یکباره در این سو ، در آن سو ، وا شد

 

 ایرج زبر دست

 

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 135

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

 من،من،من زیر پوست ، بالا با دوست

 


        
تن،تن،تن خیس نور ، این من یا اوست؟

 

 اینجا همه چیز چشم و هر چشم کسی 


    
اینجا نفس پرنرنده ها هم « یاهو » ست

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 314

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در میکده های مکه پیدایم شد 

 


           
صد کعبه چراغان تماشایم شد

 

آنقدر شراب عاشقی نوشیدم  


         
تا حی علی الشراب ، فتوایم شد

 

ایرج زبر دست

 

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 189

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

زاهد چو جدال با خدا خواهد کرد 

 


       
از فاجعه محشری به پا خواهد کرد

 

گر شهوت او به خلوتش رخنه کند 


   
با سایه ی خویش هم زنا خواهد کرد

 

 ایرج زبر دست

 

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 308

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

داریم هماره خنجر در مشت 

 


           
هان بی خبران ، بی خبری ما را کشت

 

تا چند به گرد فرقه ها چرخیدن 


        
زرتشت علی بود ، علی هم زرتشت

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 4, | بازديد : 146