تبلیغات اینترنتیclose
ساقی زبر دست 8
پیچک ( ایرج زبر دست)
شعر و ادب پارسی

 

خیام زپشت پرده سرمست آمد      

           

                با کوزه ای از ترانه در دست آمد

 

                               بگذشت هزاره ای و ما چشم به راه    

 

                                                     تا نوبت ایرج زبردست آمد

 

 

سروده استاد خرم شاهی در توصیف ایرج زبر دستنوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

می رفت تهی ز خویش مستی بردار  

 

  می کرد چنین وصیتش را تکرار 

 

آن دم که به خاک می سپارند مرا  

 

   یک کوزه به جای سنگ قبرم بگذار

 

 

ایرج زبر دست

 

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 381

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

یکباره جهان سر به گریبان گم شد  

 


     
هر ثانیه در هجوم عصیان گم شد

 

یکباره دهان آفرینش وا ماند  


          
ابلیس اناالحق زد و انسان گم شد

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 435

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

شب توبه و صبحدم گناه دگری

 

گشتیم و نیافتیم راه دگری

 

از چاه به جای آنکه بیرون آییم

 

کندیم درون چاه ، چاه دگری

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 550

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

یک باره پرنده از تنم پر زد ... رفت ...

 

یک باره پر از دهان شدم : باید رفت ؟

 

یک باره جهان به ساعتش کرد نگاه :

 

یک باره نیامد    آمد    و    آمد   رفت

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 354

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

بی خویش درون خویش کردیم سفر

 

از خویش نداشتیم یک لحظه خبر

 

نزدیک تر از سایه به من بود کسی ؟

 

او راه دگر گرفت و من راه دگر

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 403

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

عالم ز وجود مبهمی می ترسد

 

هر دم ز شبیخون غمی می ترسد

 

ابلیس همان روز ازل می دانست

 

یک روز خدا از آدمی می ترسد

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 389

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

یک باره خروش وقت از هر طرفی

 

پشت سر مرگ زندگی بسته صفی

 

دنیا همه شمس و شمس در حال سماع

 

از پوست من اگر بسازند دفی

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 380

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

یک باره خروش وقت از هر طرفی

 

پشت سر مرگ زندگی بسته صفی

 

دنیا همه شمس و شمس در حال سماع

 

از پوست من اگر بسازند دفی

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 378

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 زرتشت بیا که با تو امید آید

 

 شب نیز صدای پای خورشید آید

 

 تاریخ اگر دوباره تکرار شود

 

 کعبه به طواف تخت جمشید آید

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 8, | بازديد : 633

صفحه قبل 1 صفحه بعد