تبلیغات اینترنتیclose
ساقی زبر دست 7
پیچک ( ایرج زبر دست)
شعر و ادب پارسی

 

خیام زپشت پرده سرمست آمد      

           

                با کوزه ای از ترانه در دست آمد

 

                               بگذشت هزاره ای و ما چشم به راه    

 

                                                     تا نوبت ایرج زبردست آمد

 

 

سروده استاد خرم شاهی در توصیف ایرج زبر دستنوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

صد بار به سنگ كينه بستند مرا

 


از خويش غريبانه گسستند مرا

 

 

گفتند هميشه بي‌ريا بايد زيست

 


آيينه شدم‌، باز شكستند مرا 

ايرج زبردست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 414

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در عشق اگر عذاب دنیا بکشی

 


با اشک به دیده طرح دریا بکشی

 


تا خلوت من هزار غربت باقی‌ست

 


تنها نشدی که درد تنها بکشی

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 398

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او

 


شد با شب و گریه روبرو  عاشق او

 

پایان حکایتم شنیدن دارد:

 


من عاشق او بودم و او عاشق او

 

 

ایرج زبر دست

 

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 451

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |


 

 

دل، عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت

 


یک لحظه تو را ز من جدا دوست نداشت

 


ای آینه دار خلوتم باور کن

 


اندازهء من کسی تو را دوست نداشت

 

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 464

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


تا گریه طلسم درد را میشکند

 


دل، حرمت آهِ سرد را میشکند

 


دریای هزار موج طوفان خیز است

 


اشکی که غرور مرد را میشکند

 

 

 ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 430

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


آیینه سیاه پوش عالم شده است

 


حیرانی تاریخ، مجسم شده است

 


وقت است که اسلام گریبان بدرد

 


هر بولهبی رسول اکرم شده است

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 450

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


یک عرش از این عرش فراتر سازم

 


یک عالم و یک آدم دیگر سازم

 


گر دست ازل باز به دستم افتد

 


از دانش ابلیس پیمبر سازم

 

 


 ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 292

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 


یکباره پرنده از تنم پر زد، رفت ...

 


یکباره پر از دهان شدم: باید رفت؟

 


یکباره جهان به ساعتش کرد نگاه:

 


یکباره نیامد، آمد و آمد رفت

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 284

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |


 

 

جایی که حماسه ریشه در غم دارد

 


هرسال دوازده محرّم دارد

 


ای دوست، چگونه دم ز مولا بزنم

 


این شهر هزار ابن ملجم دارد

 

 

ایرج زبر دست

 

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 342

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

در سوگ صادق هدایت

صادق هدایت


چون روح، وجود تو معمایی بود

آمیزه ای از جنون و تنهایی بود


روزی که تو را خاک در آغوش کشید


زانو زدن مرگ تماشایی بود

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 579

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


زاهد چو جدال با خدا خواهد کرد

 


از فاجعه محشری بپا خواهد کرد

 


گر شهوت او به خلوتش رخنه کند

 


با سایهء خویش هم زنا خواهد کرد

 

 


 ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 527

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 


امروز بیا ترانه خوانی بکنیم

 

با سبزه و آب همزبانی بکنیم

 


عید است و غبار غم گرفته است دلم

 


ای اشک بیا خانه تکانی بکنیم

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 153

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


آیینهء روزگار لبخند خداست

 

 


آرامش سبزه زار لبخند خداست

 

 


از عطر نگاه باغها دانستم

 


نام دگر بهار لبخند خداست

 

 

 ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 156

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


دیدم همه شکلها رها از خویش اند

 


خاموش تکلمند و می اندیشند

 


دیدم که سماعم میکند باد به دشت

 


دیدم همهء درختها درویش اند

 


  ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ شنبه 15 مهر 1391 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


زد بانگ کسی که جاده ها را میزیست:

 


ای بیخبر از عاقبت راه نایست!

 


آن سوی قدمها که نمیدانم کیست

 


پیوسته کسی هست که میگوید: نیست

 

 

ایرج زبر دست

برچسب ها : ,

موضوع : ساقی زبر دست 7, | بازديد : 173

صفحه قبل 1 صفحه بعد